Komentované procházky_neděle 27.5.2018

Ve spolupráce se spolkem Skrytá Plzeň, z.s. nabídneme i letos několik tras komentovaných procházek napříč městem.

Vstupenky je možno zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka - odkaz na prodej naleznete u každé z procházek.

10:00
Architektura Roudné: Paměť míst – NOVINKA!
Průvodce: Petr Klíma
Sraz: nároží ulic Na Roudné, Pod Všemi svatými a U sv. Rocha
Jedinečný charakter svébytné části města na území někdejší obce Malice, která své dnešní jméno převzala před několika staletími od blízké tvrzi Roudné, vytváří množství vrstev dochované cenné zástavby. V programu vycházky budou nejvýrazněji zastoupeny stavby z 20. století, zejména rodinné a bytové domy z období první světové války a meziválečné éry: soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni, činžovní dům architekta Hanuše Zápala a další. Chybět nicméně nebude ani obhlídka roudenské sokolovny nebo někdejšího spolkového domu, ani další pamětihodná a architektonicky pozoruhodná místa, ať už jde o dům U sv. Rocha, Špirkův statek, Špejchar, kostel Všech svatých, případně Prameny na Roudné.

Vstupenky: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/17723-sousedska-prochazka-architektura-roudne

10:00
Petrohrad II.   
Průvodce: Miroslav Anton
Sraz: zastávka tram č. 1 a 2 Mikulášské náměstí
Na jeden a půl kilometrové trase v dolní části Slovan na vás čeká putování po stopách zaniklé válcovny a továrny na drát, osudy statkářské rodiny Šlajsů, kterou navštěvoval Josef Skupa, a u které Spejbl ke svému jménu přišel, setkání s plzeňským rodákem - autorem populárních komiksů v časopisech pro mládež, proměna bývalé periférie ve významnou městskou čtvrť i závěrečné posezení s neformální besedou s pamětníky v restauraci Ve dvoře.

Vstupenky: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/15733-sousedska-prochazka-petrohrad-ii

14:00
Plzeň v roce 1348: Procházka předhusitskou Plzní – NOVINKA!
Průvodce: Filip Kasl
Sraz: před budovou Západočeského muzea v Kopeckého sadech 2
Projděte se s námi středověkou Plzní, po místech každodenních příběhů tehdejších obyvatel. Dozvíte se, jak to vypadalo a jak se žilo ve 14. století v našem královském městě. Od Západočeského muzea se vydáme k proluce, kde si budeme povídat o městě i předměstí, v Karlově a Dominikánské ulici si přiblížíme středověké měšťanstvo, kláštery a církev, na náměstí si povíme o správě města, funkci rychtáře i dobových sociálních vazbách. Kde stojí jediná zachovaná gotická brána? A co se vlastně v Plzni stalo v roce 1348? Čeká nás i překvapení…

Vstupenky: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/17724-sousedska-prochazka-plzen-v-roce-1348

14:00
Bezovka: Místo s hvězdou v srdci
Průvodce: Václav Cinádr
Sraz: před českobratrským kostelem Mistra Jana Husa, Němejcova 2
Prozkoumejme společně vilovou čtvrť Bezovka, poodhalme roušku tajemství zapadlých vilek, objevme plzeňský funkcionalismus a připomeňme si pozapomenuté architekty. Otevřme běžně zavřené dveře a nahlédněme pod pokličku obyčejných lidských osudů. Vraťme se na chvíli do doby První republiky a poslechněme si poutavé vyprávění místních.

Vstupenky: https://www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/17725-sousedska-prochazka-bezovka